Према попису становништва из 1991. године на подручју општине Чајниче живјело је 8.919 станивника.

         Према пилот попису становништва који је спровео Завод за статистику Републике Српске 2001. године, на подручју општине Чајниче сада живи 5.311 становника у 36 насељених мијеста. Процењује се да у урбаном дијелу живи око 2.800 становника или 52 % од укупног броја становника.Опадање броја становника посљедица је пада стопе природног прираштаја и изражене емиграције. Природни прираштај у 2007. години. износио је -3,8‰.