I - Комисија за статутарна питања, пословник и прописе
1. Изет Алихоџић -  предсједник;
2. Олга Гавриловић - замјеник предсједника; 
3. Срђан Танасковић – члан;
4. Жељко Папић  – члан; 
5. Биљана Живковић  – члан;
 
II – Комисија за буџет и финансије
1. Илија Дачевић  – предсједник; 
2. Млaђ ен Боровић  - замјеник предсједника,
3. Бране Перендија – члан; 
 
III - Комисија за заштиту људских права и представке и притужбе
1. Срђан Јањић – предсједник;
2. Вељко Андрић  - замјеник предсједника;
3. Срђан Танасковић  – члан; 
4. Јелена Лончар  – члан; 
5. Марина Тадић  – члан; 
 
IV - Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима
1. Милан Милкановић  – предсједник; 
2. Луне Павичевић   - замјеник предсједника; 
3. Неђо Машић  – члан; 
4. Борислав Дачевић  – члан; 
5. Срђан Јањић  – члан; 
 
V - Комисија за вјерска питања
1. Вукашин Катана  - предсједник,
2. Емин Бакал  - замјеник предсједника; 
3. Недељко Прибиловић  – члан; 
 
VI - Комисија за борачка питања
1. Неђо Машић  – предсједник;
2. Милан Милкановић  - замјеник предсједника; 
3. Весо Тадић – члан; 
 
VII - Комисија за заштиту околине, културног и природног наслеђа
1. Павелина Тупеша  – предсједник; 
2. Милена Рацковић – замјеник предсједника; 
3. Жељко Папић  – члан; 
 
VIII - Комисија за питање младих и равноправност полова
1. Горан Обрадовић  – предсједник;
2. Вања Рацковић - замјеник предсједника; 
3. Павелина Тупеша  – члан;  
 
IX - Комисија за послове из стамбене области
1. Неђо Машић  – предсједник; 
2. Јованка Веселиновић  - замјеник предсједника; 
3. Срђан Јањић  – члан; 
 
X - Савјет за спорт
1. Срђан Танасковић  – предсједник;
2. Радош Ристановић - замјеник предсједника; 
3. Горан Обрадовић  – члан; 
4. Мухамед Фазлић  – члан; 
5. Милан Милкановић  – члан; 
 
XI - Савјет за културу
1. Недељко Прибиловић  - предсједник, 
2. Горан Обрадовић - замјеник предсједника;
3. Срђан Танасковић – члан; 
4. Радош Ристановић  – члан; 
5. Слађана Танасковић – члан; 
 
XII – Eтички одбор
1. Срђан Танасковић  – предсједник; 
2. Младен Шубара - замјеник предсједника; 
3. Жељко Обрадовић  – члан; 
4. Маријана Папић  – члан; 
5. Павелина Тупеша  - члан.
 
XIII - Комисијa за избор и именовање
1. Жељко Папић -  предсједник; 
2. Изет Алихоџић - замјеник предсједника;
3. Јелена Лончар -  члан;
4. Бојан Танасковић -  члан; 
5. Неђо Машић -  члан;