ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 
Број: 04-39-2/15                         
Датум: 18.03.2015.године.
                                                                                                 
Јавни увид у захтјев за издавање  еколошке дозволе
„ФЛ СТАКОРИНА“ Д.О.О. за прераду дрвета Чајниче
 
У складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити  животне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр.71/12), у поступку издавања еколошке дозволе за „ФЛ СТАКОРИНА“Д.О.О. за прераду дрвета Чајниче, Луке б.б. Чајниче Одјељење за привреду, финансије  и друштвене дјелатности  Општинске управе општине Чајниче објављује јавни позив за
 
ЈАВНИ УВИД У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ И
ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ДОКАЗИ)
 
Позива се заинтересована јавност да може извршити увид у наведени захтјев и садржину документације, за „ФЛ СТАКОРИНА“Д.О.О. за прераду дрвета Чајниче, Луке б.б. 73280  Чајниче. 
 
Јавни увид се може извршити у згради  општине  Чајниче, канцеларија број 6. радним даном од 07 до 15 часова.
Јавни увид траје до 18.04.2015.године, до када се могу доставити примједбе, приједлози и мишљења у вези наведеног.
                                                                                 
    НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                                                                                      Младен Јањић дипл.ецц
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------