Обавјештавамо све власнике приватних шума са подручја општине Чајниче, да предузеће „ФЛ – СТАКОРИНА“ д.o.o Чајниче, врши откуп обловине јеле и смрче.

Заинтересовани за продају наведене обловине могу се јавити на следеће бројеве телефона:

058/ 319-130 и 058/ 319-133

 

„ФЛ – СТАКОРИНА“ д.o.o Чајниче

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 Број: 04-39-1/14                         
Датум: 26.08.2014.године.
                                                                                               

Јавни увид у захтјев за издавање  еколошке дозволе за

постројење механичке прераде „Црни Бор“ Д.О.О. Чајниче

 

У складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити  животне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр.71/12), у поступку издавања еколошке дозволе за постројење механичке прераде дрвета привредном друштву „ЦРНИ БОР“ д.о.о Чајниче, Одјељење за привреду, финансије  и друштвене дјелатности  Општинске управе општине Чајниче објављује јавни позив за:

 

ЈАВНИ УВИД У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ И
ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ДОКАЗИ)

Позива се заинтересована јавност да може извршити увид у наведени захтјев и садржину документације, за постројење механичке прераде дрвета привредном друштву „ЦРНИ БОР“ д.о.о. Чајниче, у Чајничу.
Јавни увид се може извршити у згради  општине  Чајниче, канцеларија број 6. радним даном од 07:00 до 15:00 часова.
Јавни увид траје до 25.09.2014.године, до када се могу доставити примједбе, приједлози и мишљења у вези наведеног.

 

                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                              
                                                                                                                    Младен Јањић дипл.ецц

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Број: 01/1-44-1/14

Чајниче, 10.07.2014. године.

 

 

У складу са чланом 62. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник РС“ бр. 71/12 и 54/14) општина Чајниче објављује следеће :

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавјештава се јавност да ће се на 15. редовној сједници Скупштине општине Чајниче, која ће се одржати дана 21.07.2014.године, са почетком у 08:00 часова, разматрати Приједлог одлуке о кредитном задужењу Општине Чајниче у износу од 250.000,00 КМ.

 

      

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Горан Караџић, дипл.инг.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Број:01/2- 530-70/14
Чајниче, 12.05.2014. године
 
 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
Скупштина општине Чајниче је на сједници одржаној 26.02.2014. године донијела је закључак, број: 01/1-02-33/14 од 26.02. 2014. године, којим је задужила ЈУ Центар за социјални рад и Оделење за привреду, финасије и друштвене дјелатности општине Чајниче да предузму одговарајуће мјере из своје надлежности за стимулисање наталитета на подручју општине Чајниче.
 
Надлежни органи Републике Српске и општине Чајниче донијели су одговарајуће Одлуке у висини накнаде за стимулисање наталитета у Републици Српској и општини Чајниче.
 
Како су одговарајуће накнаде за стимулисање наталитета доста скромне и недовољне, моле се сва заинтересована физичка и правна лица са подручја општине Чајниче, да могу уплаћивати одређени износ новца за стимулисање наталитета на подручју општине Чајниче на жиро рачун посебних намјена општине Чајниче број: 562-006-81073385-77
 
На Вашој уплати за стимулисање наталитета на подручју општине Чајниче унапријед се захваљујемо.
 
 
 
                                          ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ
           ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЧАЈНИЧЕ

Обавјештење за предузетнике из Одјељења за привреду,

финансије и друштвене дјелатности Oпштине Чајниче


         
Административна служба Општине Чајниче, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, обавјештава све предузетнике са територије општине Чајниче, да је у току усклађивање пословања са важећим Законом о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број:117/11, 121/12 и 67/13).

Рок за усклађивање пословања предузетника је 31.12.2013. године.

 Предузетници који нису обавили усклађивање пословања обавезни су да то учине благовремено, по могућности што прије, како би се до наведеног рока избјегле евентуалне гужве.

Предузетницима који не ускладе своје пословање са одредбама овог Закона у наведеном року, надлежни орган ће рјешењем утврдити престанак обављања дјелатности и брисати предузетника из Регистра, по сили Закона.

Предузетници који су одобрење за рад добили послије 01.01.2013. године не подлијежу обавези усклађивања свог пословања по одредбама овог Закона.


Начелник одјељења

Младен Јањић с.р