ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 
Број: 04-39-2/15                         
Датум: 18.03.2015.године.
                                                                                                 
Јавни увид у захтјев за издавање  еколошке дозволе
„ФЛ СТАКОРИНА“ Д.О.О. за прераду дрвета Чајниче
 
У складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити  животне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр.71/12), у поступку издавања еколошке дозволе за „ФЛ СТАКОРИНА“Д.О.О. за прераду дрвета Чајниче, Луке б.б. Чајниче Одјељење за привреду, финансије  и друштвене дјелатности  Општинске управе општине Чајниче објављује јавни позив за
 
ЈАВНИ УВИД У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ И
ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ДОКАЗИ)
 
Позива се заинтересована јавност да може извршити увид у наведени захтјев и садржину документације, за „ФЛ СТАКОРИНА“Д.О.О. за прераду дрвета Чајниче, Луке б.б. 73280  Чајниче. 
 
Јавни увид се може извршити у згради  општине  Чајниче, канцеларија број 6. радним даном од 07 до 15 часова.
Јавни увид траје до 18.04.2015.године, до када се могу доставити примједбе, приједлози и мишљења у вези наведеног.
                                                                                 
    НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                                                                                      Младен Јањић дипл.ецц
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавјештавамо све власнике приватних шума са подручја општине Чајниче, да предузеће „ФЛ – СТАКОРИНА“ д.o.o Чајниче, врши откуп обловине јеле и смрче.

Заинтересовани за продају наведене обловине могу се јавити на следеће бројеве телефона:

058/ 319-130 и 058/ 319-133

 

„ФЛ – СТАКОРИНА“ д.o.o Чајниче

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 Број: 04-39-1/14                         
Датум: 26.08.2014.године.
                                                                                               

Јавни увид у захтјев за издавање  еколошке дозволе за

постројење механичке прераде „Црни Бор“ Д.О.О. Чајниче

 

У складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити  животне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр.71/12), у поступку издавања еколошке дозволе за постројење механичке прераде дрвета привредном друштву „ЦРНИ БОР“ д.о.о Чајниче, Одјељење за привреду, финансије  и друштвене дјелатности  Општинске управе општине Чајниче објављује јавни позив за:

 

ЈАВНИ УВИД У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ И
ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ДОКАЗИ)

Позива се заинтересована јавност да може извршити увид у наведени захтјев и садржину документације, за постројење механичке прераде дрвета привредном друштву „ЦРНИ БОР“ д.о.о. Чајниче, у Чајничу.
Јавни увид се може извршити у згради  општине  Чајниче, канцеларија број 6. радним даном од 07:00 до 15:00 часова.
Јавни увид траје до 25.09.2014.године, до када се могу доставити примједбе, приједлози и мишљења у вези наведеног.

 

                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                              
                                                                                                                    Младен Јањић дипл.ецц

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Број: 01/1-44-1/14

Чајниче, 10.07.2014. године.

 

 

У складу са чланом 62. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник РС“ бр. 71/12 и 54/14) општина Чајниче објављује следеће :

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавјештава се јавност да ће се на 15. редовној сједници Скупштине општине Чајниче, која ће се одржати дана 21.07.2014.године, са почетком у 08:00 часова, разматрати Приједлог одлуке о кредитном задужењу Општине Чајниче у износу од 250.000,00 КМ.

 

      

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Горан Караџић, дипл.инг.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Број:01/2- 530-70/14
Чајниче, 12.05.2014. године
 
 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
Скупштина општине Чајниче је на сједници одржаној 26.02.2014. године донијела је закључак, број: 01/1-02-33/14 од 26.02. 2014. године, којим је задужила ЈУ Центар за социјални рад и Оделење за привреду, финасије и друштвене дјелатности општине Чајниче да предузму одговарајуће мјере из своје надлежности за стимулисање наталитета на подручју општине Чајниче.
 
Надлежни органи Републике Српске и општине Чајниче донијели су одговарајуће Одлуке у висини накнаде за стимулисање наталитета у Републици Српској и општини Чајниче.
 
Како су одговарајуће накнаде за стимулисање наталитета доста скромне и недовољне, моле се сва заинтересована физичка и правна лица са подручја општине Чајниче, да могу уплаћивати одређени износ новца за стимулисање наталитета на подручју општине Чајниче на жиро рачун посебних намјена општине Чајниче број: 562-006-81073385-77
 
На Вашој уплати за стимулисање наталитета на подручју општине Чајниче унапријед се захваљујемо.
 
 
 
                                          ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ
           ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЧАЈНИЧЕ