Web baner 300x250px

 

ЛИНКОВИ

 

    

    predsjednikrs

    

    savez opština

    Preduzetnicki portal RS baner

    .................................................

 

   

    logo200

    logo

    ДОМ 

    12274524 111225222577596 8814760548123933443 n - Copy  

    Pekara  

    trans

    vam

    943341 439502672813220 835808604 n

           Page1

  ..................................................

Општина Чајниче je 02.12.2013.године расписала конкурс за додјелу студентских стипендија за школску 2013/14 годину.
 
Пријаве на конкурс са потребним документима достављају се најкасније до 17.12.2013.године на писарницу Административне службе општине Чајниче или поштом на адресу Ул. Краља Петра I Ослободиоца  бр 32, 73280 Чајниче ( са назнаком``За студентску стипендију“).
 
Конкурс за додјелу стипендија и образце пријаве на конкурс и изјаве (тaчка V. ред.бр. 3) могу се добити на писарници Административне службе општине Чајниче, а могу се преузети и на интернет страници општине www.opstinacajnice.rs.ba.
 
Све потребне информације се могу добити у Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности или на телефон 058/315-404.

Обавјештење за грађане из Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Oпштине ЧајничеАдминистративна служба Општине Чајниче, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, обавјештава све грађане са територије општине Чајниче, који су дужни плаћати задужење на име Комуналне накнаде, да је рок за уплату обавезе 31.12.2013. године.

 

Чланом 22., 23. и 24. Закона о комуналним дјелатностима прописана је обавеза плаћања комуналне накнаде за кориштење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, начин одређивања комуналне накнаде, те су утврђени обвезници плаћања накнаде.

 

Онима који ову обавезу не измире у предвиђеном року, слиједе санкције у складу са Законом.

Обавјештење за правна лица из Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Oпштине ЧајничеАдминистративна служба Општине Чајниче, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, обавјештава сва правна лица са територије општине Чајниче, - Обвезнике плаћања Комуналне таксе за истицање фирме, да је рок за уплату обавезе 31.12.2013. године.

put
У оквиру реализације пројекта "Санација локалних путева у општини Чајниче" који је финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС , општине Чајниче и мјештана села Косово и Камен започели су радови на афалтирању путних праваца Миљено-Косово и Подкамен-Башча-Камен на подручју општине Чајниче. Укупна вриједност пројекта износи 82.231,00 КМ од чега су Општина Чајниче и мјештани обезбједили 20% потребних новчаних средстава. Пројектом је предвиђено асфалтирање 500 м пута за село Косово у МЗ Миљено и око 430 м пута према селу Камен.
 
"Због процедура јавних набавки које је проводила Јединица за координцију пољопривредних пројеката извођење радова је почело на крају грађевинске сезоне, али се надамо да ће неколико дана без падавина бити довољно предузећу А.Д. "Романија путеви" Соколац , који изводе радове, да заврше овај веома значајан пројекат у уговореном року" истакли су у Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности Административне службе Општине Чајниче. 

 У просторијама Скупштине општине Чајниче (скупштинска сала) одржана је 18.11.2013. године Јавна расправа о нацрту Буџета Општине Чајниче за 2014. годину.

Nacrt 2014 1

Након што је Нацрт Буџета прошао скупштинску процедуру и добио одобрење за наставак рада на њему, заказана је Јавна расправа за кориснике буџета и остале заинтересоване грађане. Расправа је почела у 13:00 часова уз присуство Начелника општине Чајниче, Замјеника начелника, Начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности и Самосталног стручног сарадника за буџет и извршење буџета. На јавној расправи је било још и око 20 учесника из реда Борачке организације, Удружења пољопривредних произвођача, Еко центра, ту су били још и директор Дома културе, Народне Библиотеке, Центра за социјални рад и комуналних предузећа, те представник Ватрогасног друштва и Омладинске организације.

Nacrt 2014 2

Расправу је отворио начелник општине Чајниче господин Горан Караџић, поздравио је присутне и образложио тренутно стање у буџету општине Чајниче, план рада у 2014. години, предвиђене пројекте и слично. Истакао је тешко стање у којем се буџет општине Чајниче тренутно налази и дефицит текућег периода од око 220.000 КМ. Посебно се осврнуо на приходну страну Буџета и нагласио проблем са нередовном уплатом и слабом наплативошћу прихода од Управе за индиректно опорезивање (ПДВ) и Шума Републике Српске. Начелник одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Младен Јањић је детаљније обрзложио поједине ставке у приходној страни Буџета, а Мирослав Фуртула Самостални стручни сарадник за буџет је детаљно образложио расходну страну Нацрта Буџета општине Чајниче за 2014. годину уз нагласак на поједине ставке код којих је дошло до већег повећања или самањења у односу на 2013. годину.

Учешће у Јавној расправи су узели и представници наведених организација и удружења који су изнијели своје ставове о ставкама у Нацрту Буџета општине Чајниче за 2014. годину, који се тичу конкретно организација из којих долазе. Представници Општине Чајниче су им одговарали појединачно на постављена питања и дате приједлоге.

Nacrt 2014 3

Након што су сви приједлози саслушани и дата образложења констатовано је да уз дате сугестије у Нацрту Буџета општине Чајниче за 2014. годину, ово није крај расправе о Буџету већ да он даље иде у скупштинску процедуру и израђује се План буџета општине Чајниче за 2014. годину.

Јавна расправа је завршена у 14:35 часова.