ЛИНКОВИ

 

    

    predsjednikrs

    

    savez opština

    Preduzetnicki portal RS baner

    .................................................

 

   

    logo200

    logo

    ДОМ 

    12274524 111225222577596 8814760548123933443 n - Copy  

    Pekara  

    trans

    vam

    943341 439502672813220 835808604 n

           Page1

  ..................................................

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧАЈНИЧЕ
 
 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 
 
      На основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Чајниче од 18.05.2014 године, позивају се грађани, установе, предузећа, приватни предузетници и остале организације и институције да се укључе у акцију прикупљања хуманитарне и друге помоћи за угрожено становништво у поплављеним подручјима РС.
 
Прикупљање хуманитарне помоћи вршиће се у просторијама Дома културе „Филип Вишњић“ у Чајничу сваког дана у времену од 08.00 до 16.00 часова. 
 
Најнеопходнија помоћ која је потребна угроженом становништву је : конзервирана храна, вода за пиће, средства за личну и другу хигијену, храна за бебе, ћебад, одјећа и обућа, и слично. 
 
Искључиво надлежни органа за организовање, прикупљање и дистрибуцију хуманитарне помоћи је Општински штаб за ванредне ситуације Општине Чајниче уз сарадњу са ООЦК Чајниче.
 
Све потребне информације можете добити на тел.: 058/315-448.  
 
 ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧАЈНИЧЕ
 

VodaЈКП "Врело - Чајниче" доо Чајниче обавјештава све грађане општине Чајниче да услед великог дотока воде у градске резервоаре вода није исправна за пиће и прије употребе потребно је исту прекувавати. 

У оквиру  пројекта  „ Санација локалних путева на подручју општине Чајничe“ асфалтиран је макадмски пут дионице Миљено – Безујанка – Косово дужине пута 440 м и ширине 2, 5 м са урађеним банкинама с обје стране асфалта. Овај пројекат је финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 80 % , општине Чајниче 10% и грађана 10 %.
Извођач радова je АД „Романија путеви“ Соколац.
IMG 0021
 Наставља се  реализација именованог пројекта по ком треба да почне асфалтирање дионице Подкамен – Башча – Камен дужине 400 м са насипањем тампонског материјала.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима РС („Службени гласник РС“ бр. 43/07), члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 29. Статута општине Чајниче („Службени гласник општине Чајниче“ бр. 13/13 – пречишћени текст и 2/14 ), Начелник општине Чајниче, д о н о с и:
 
Н А Р Е Д Б У 
о одређивању предузећа, установа и других организација који су дужни да раде у дане празника: Међународни празник рада 01 и 02 мај и, Дан побједе над фашизмом 9 мај  2014.године
 
Члан 1.
У дане републичких празника у Републици Српској : Међународни празник рада 01 и 02 мај и, Дан побједе над фашизмом 9 мај  2014.године , ради задовољавања неопходних потреба грађана, дужни су да раде : 
 
1. Јавно комунално предузеће „Врело-Чајниче“ Чајниче у оквиру обављања своје дјелатности према плану рада у наведене дане.
2. Ватрогасно друштво, бензиска пумпа и Апотеке према плану рада ових организација.
3. Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче у времену од 00:00 до 24:00 часова.
4. Предузећа и радње које обављају пекарску дјелатност према свом  плану рада.
5. Угоститељски објекти, дјечије играонице  и кладионице дужне су да раде у складу са Одлуком о радном времену у  угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на подручју општине Чајниче („Службени гласник општине Чајниче“ бр. 5/13 и 14/13).
6. Остале трговинске и занатске радње на подручју општине Чајниче у наведене дане празника могу да раде према следећем распореду : 
 
            -  Међународни празник рада     01.05. до 12:00 часова и
                                                              02.05. до 13:00 часова                                            
           -   Дан побједе над фашизмом     09.05. до 13:00 часова      
   
7. Осталим предузећима, установама и другим организацијама и предузетницима који обављају дјелатност на подручју општине Чајниче забрањује се рад у наведене празнике.
 
Члан 2.
Одредбе о надзору, прописивању прекршаја и санкција за учињени прекршај из Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник РС“ бр. 43/07) и Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима  на подручју општине Чајниче („Службени гласник општине Чајниче“ бр. 5/13 и 14/13), примјењиваће се у случају поступања супротно одредбама из ове Наредбе.
 
Члан 3. 
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у „Службеном гласнику општине Чајниче“.
 
Број : 01- 113-4/14
Чајниче 29.04.2014.године                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                         Горан Караџић дипл.инг

13

Данас је у Скупштинској сали Дома културе „Филип Вишњић“Чајниче са почетком у 10,00 часова одржана 13. редовна сједница Скупштине општине Чајниче на којој су одборници усвојили Извјештај о извршењу буџета општине Чајниче за 2013.годину. Такође су усвојени извјештаји о раду и финансијском пословању јавних установа и предузећа за 2013.годину чији је оснивач СО-е Чајниче, КУД „Извор“ Чајниче, Ватрогасног друштва Чајниче и ЈП „1 март“ П.О. у стечају.

13-

Одборници Скупштине општине Чајниче у оквуру дневног реда ове сједнице усвојили су и Одлуку о измјенама и допунама Пословника Скупштине општине Чајниче, именовали Одбор за жалбе и донијели Одлуку о мјесним заједницама на подручју општине Чајниче.