ЛИНКОВИ

 

    

    predsjednikrs

    

    savez opština

    Preduzetnicki portal RS baner

    UIS-Logo

    .................................................

 

   

    logo200

    logo

    ДОМ 

    12274524 111225222577596 8814760548123933443 n - Copy  

    Pekara  

    trans

    vam

    943341 439502672813220 835808604 n

           Page1

  ..................................................

cekic

7. редовна сједница Скупштине општине Чајниче одржаће се 30.09.2013. године (понедељак) у скупштинској сали у Дому културе "Филип Вишњић" Чајниче са почетком у 10,00 часова.

 

За сједницу је предложен следећи : 

Д н е в н и  р е д 

1. Записник са 6.  редовне сједнице СО;
2. Извјештај о раду  радних тијела Скупштине општине Чајниче у првих 6 мјесеци 2013.године;
3. Извјештај о извршењу Буџета општине Чајниче за период 01.01.2013.године до 30.06.2013. годинe; 
4. Извјештаји о раду за период 01.01. – 30.06.2013. године : 
    -  Саобраћајне инспекције, 
    -  Тржишне инспекције,
    -  Санитарне инспекције,
    -  Комуналне полиције.
5. Приједлог одлуке о усаглашавању Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Бранко Ћопић“ Чајниче;
6. Приједлог рјешења о разрјешењу директора Народне библиотеке „Бранко Ћопић“ Чајниче;
7. Приједлог рјешења о именовању в.д. директора Народне библиотеке „Бранко Ћопић“ Чајниче;
8. Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ Центар за социјални рад Чајниче;
9. Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Чајниче;
10. Приједлог рјешења о разрјешењу једног члана Управног одбора ЈУ Дома културе „Филип Вишњић“ Чајниче;
11. Приједлог рјешења о именовању в.д. једног члана управног одбора ЈУ Дома културе „Филип Вишњић“ Чајниче;
12. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у установама чији је оснивач СО Чајниче;
13. Приједлог рјешења о именовању Комисије за избор и именовање чланова управних одбора јавних установа чији је   оснивач Скупштина општине Чајниче;
14. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Јован  Дучић“ Чајниче;
15. Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Јован Дучић“ Чајниче;
16. Информација о стању у области здравствене заштите на подручју општине Чајниче;
17. Информација о стању у области културе на подручју општине Чајниче;
18. Информација о стању у области социјалне заштите на подручју општине Чајниче;
19. Приједлог одлуке о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима на подручју општине Чајниче;   
20. Приједлог одлуке о  продаји непокретности - пословног простора у својини општине Чајниче и рјешење о именовању комисије за продају;
21. Приједлог одлуке о продаји шумских дрвних сортимената у власништву општине Чајниче; 
22. Приједлог закључка о изради пречишћеног текста Статута општине Чајниче; 
23. Одборничка питања и разно;